Audacity 3.0.0 ฟรีโปรแกรมตัดต่อเสียงใช้งานง่ายถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีงานด้านตัดต่อเสียง หรือเพลง เช่นชอบทำริงโทนเองและชอบเปลี่ยนบ่อ ยๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อริงโทนให้เปลืองเงินครับ สามารถทำได้ง่า ยๆ ด้วยโปรแกรมที่เรานำเสนอวันนี้เลย Read more...