PeaZip Portable 7.7.1 ฟรีโปรแกรม บีบอัดไฟล์ แบบพกพา

ทุกวันนี้ตัว windows มาพร้อมกับความสามารถในการจัดการไฟล์บีบอัด อยู่แล้ว แต่ไม่ได้รองรับทุกฟอร์แมตที่มีอยู่ดังนั้นการจะหาโปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ด ีๆ ซักตัวหนึ่งจึงเป็นสิ่งจำเป็น Read more...