Wise Registry Cleaner 10.3 ฟรีโปรแรกมบำรุงรักษาทำความสะอาด รีจิสตี้ ให้เครื่องกลับมาทำงานได้สมบูรณ์แบบ

Registry (รีจิสตี้) คือส่วนสำคัญที่สุดของ windows เพราะมันเปรียบเสมือนฐานข้อมูล ที่จะทำให้ windows สามารถ ติดต่อกับโปรแกรม หรือ Hardware 9่าง ๆ ได้ ถ้า รีจิสตี้ทำงานผิดพลาด โปรแกรมหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ก็จะทำงานไม่ได้เลยก็เป็นได้ และ ถ้ารีจิสตี้มีปัญหาเราก็จำเป็นที่จะต้องหาโปรแกรมมาซ่อมกันครับ Read more...