OBS studio ฟรีโปรแกรมจับ วีดีโอหน้าจอ ไลฟ์สตรีม


ถ้าคุณกำลังคิดจะทำ content สอนการใช้งานคอมพิวเตอร์,แคสเกมส์ ไลฟ์สตรีมไขายของ หรืองานอื่น ๆ นี่คือโปรแกรมที่คุณจะต้องมีครับ Read more...