Find.Same.Images.OK 4.41 ฟรีโปรแกรมค้นหาและลบไฟล์รูปซ้ำ ๆ

ถ้าคุณต้องทำงานเกี่ยวกับไฟล์รูปภาพจำนวนมาก ๆ ที่หารุปภาพมาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป้นการซื้อ ,ดกาวโหลด หรืออื่ นๆ จนจำไมไ่ด้ว่าได้ดาวโหลดมาเยอะแยะแค่ไหนแล้วและ มีรูปซ้ำกันบ้างหรือเปล่า วันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับค้นหาและลบไฟล์รุปภาพซ้ำ ๆ ออกจากเครื่องครับ Read more...