TweakPower 1.169 ฟรีโปรแกรมปรับจูน บำรุงรักษา เร่งความเร็ว คอมพิวเตอร์

หากคุณกำลังมีปัญหากับการเล่นเกมส์หรือการทำงานต่าง ๆ ที่อยู่ ๆ ก็กระตุก หรือหน่วง ๆ หรือทำงานช้าลง สำเหตุอาจเป็นเพราะเครื่องของคุณมี ไฟล์ขยะมากเกินไปหรือมีโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่มากเกินไป วันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับ ดูแลรักษาทำความสะอาด และ ปรับจูน Read more...

Glary Utilities 5 ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาทำความสะอาดซ่อมแซมไฟล์ระบบ

เมื่อเราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอรืไปซักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันทำงานช้าลงเรื่อย ๆ นั่นมีสาเหตุมาจากจำนวนไฟล์ขยะที่มีมากขึ้น ข้อมูลที่กระจัดกระจายมากขึ้นหรือการทำงานผิดพลาดของไฟล์ระบบต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้ มันจำเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยโปรแกรมเฉพาะทางและวันนี้เรามีโปรแกรมที่ว่ามาแนะนำกันครับ Read more...