easy recovery ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่หายไปด้วยความไม่ตั้งใจ

หากคุณเคยประสบกับปัญหา “ไฟล์หาย” คงจะทราบถึงความเลวร้ายของมันดีว่า มันมากแค่ไหน ถ้าเป็นพวกไฟลืเอกสารที่ มีจำนวนหน้าไม่มากก็ยังพอพิมพ์ใหม่ทันแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่มีจำนวนมาก ๆ หรือรุปภาพ หรือไฟล์งานสำคัญอื่ นๆ ที่ตายเลย ดังนั้นการมีโปรแกรมกู้ข้อมูลดี ๆ ซักตัวติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้น่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินที่ดีอันหนึ่ง Read more...

disk genius data recovery ฟรีโปรแกรมกุ้ข้อมูลที่สูญหาไปจาก HDD


ถ้าคุณเคยพลาดลบไฟลืงานสำคัญไป สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้ก็คือไปที่ recycle bin และกู้มันกลับมา ได้แต่ถ้าคุณเผลอ ไปลบ Recycle bin ไปแล้วละทำไง บอกได้เลยว่า ลืมไฟล์นั้น ไปได้เลยนอกจากจะใช้โปรแกรมที่เรานำเสนอวันนี้ครับ Read more...

Wise Data Recovery 5.1.9 ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลจากการลบโดยไม่ตั้งใจ

เคยมั๊ยทำงานอยู่แล้วเบลอไปลบโฟลเดอร์ผิด หรือลบไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งานไปแล้วและที่สำคัญดัน ล้าง Recycle bin ไปแล้วด้วยอีกต่างหาก งานงอกละทีนี้ จะมานั่งทำงานใหม่ทั้งหมดก็แลจะเหนือ่ยเกินไป และวันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลที่เผลอลบไปดดยไม่ตั้งใจมาแนะนำกันครับ Read more...