Tweakeze v1.18 ฟรีโปรแกรม บำรุงรักษา ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์


ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปกตินั้น เมือ่ใช้งานไปเรื่อย ๆ มันจะมีช้าลงเรื่อย ๆ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้มากมาย และเมื่อมีปริมาณข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น เครื่องมันก็จะช้าลงเรื่อย ๆ ดังนั้นการมีโปรแรกมทำบุงรักษาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ดี ๆ ซักตัวจึงเป็นสิ่งจำเป้นครับ