easy recovery ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่หายไปด้วยความไม่ตั้งใจ

หากคุณเคยประสบกับปัญหา “ไฟล์หาย” คงจะทราบถึงความเลวร้ายของมันดีว่า มันมากแค่ไหน ถ้าเป็นพวกไฟลืเอกสารที่ มีจำนวนหน้าไม่มากก็ยังพอพิมพ์ใหม่ทันแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่มีจำนวนมาก ๆ หรือรุปภาพ หรือไฟล์งานสำคัญอื่ นๆ ที่ตายเลย ดังนั้นการมีโปรแกรมกู้ข้อมูลดี ๆ ซักตัวติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้น่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินที่ดีอันหนึ่ง Read more...