Complete Internet Repair 6.1 ฟรีโปรแกรมซ่อมความผิดพลาดที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

หากคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือ network เช่นอยู่ ๆ ก็ต่อเน็ตไมไ่ด้หรือเข้าไปยัง Network drive ของเครื่องอื่น ๆ ไม่ได้ ซึ่งสาเหตุมันก็มีมาจากหลากหลาย ถ้าคุณเช็คที่ hardware แล้วทุกอย่างปกติก็สรุปปัญหาได้แล้วครับว่ามันเกิดจาก ซอฟท์แวร์แน่นอน แต่ไอ้การจะไปไล่เช็คนั้นมัยากเย็นมาก และวันนี้เราก็มีโปรแรกมสำรหับเช็ค และซ่อมแซมความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอินเตอร์เน็ตและ Network มาฝากกันครับเผื่อใครมีปัญหานี้อยู่จะได้เอาไปใช้ได้ Read more...