easy recovery ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่หายไปด้วยความไม่ตั้งใจ

 
 
 

หากคุณเคยประสบกับปัญหา “ไฟล์หาย” คงจะทราบถึงความเลวร้ายของมันดีว่า มันมากแค่ไหน ถ้าเป็นพวกไฟลืเอกสารที่ มีจำนวนหน้าไม่มากก็ยังพอพิมพ์ใหม่ทันแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่มีจำนวนมาก ๆ หรือรุปภาพ หรือไฟล์งานสำคัญอื่ นๆ ที่ตายเลย ดังนั้นการมีโปรแกรมกู้ข้อมูลดี ๆ ซักตัวติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้น่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินที่ดีอันหนึ่ง

easy recovery

easy recovery ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่เก่าแก่มาก ๆ ตัวหนึ่งของโลกนี้ รองรับการกู้ไฟล์ได้มากกว่า 1000 format รองรับไฟล์ได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น เอกสาร,รุปภาพ,วีดีโอ ฯ

รองรับการกู้ไฟล์ที่หายไปจาก อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง HDD/Flashdrive และอื่น ๆ รวมไปถึงวิธีการที่ไฟล์นั้นหายไปไม่ว่าจะเป็นการ format,delete,ถูกไวรัสเล่นงาน,และอื่น ๆ แถมยังใช้งานง่ายสุด ๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น มีติดเครื่องไว้หายห่วง

รายละเอียดโปรแกรม easy recovery
ขนาด : 2MB
Website :
Download easy recovery