Auslogics Registry Cleaner 9.2 ฟรีโปรแกรมซ่อมแซม รีจิสตี้คืนชีพให้ windows มาทำงานเหมือนเดิม

 
 
 

การใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อคุณใช้ไปซักระยะหนึ่งอาจจะพบว่าเครื่องมันทำงานผิดปกติบางอย่าง สิ่งหนึ่งอาจเเป็นเพราะปัญหาเกิดจาก Registry เพราะมันเป็นข้อมุลที่สำคัญมาก ๆ และมีโอกาสผิดพลาด มากที่สุด ดังนั้นการหาโปรแกรมสำรหับตรวจสอบและซ่อมแซมรีจิสตี้ จึงป็นเรื่องจำเป็นครับ

Auslogics Registry Cleaner 9.2

Auslogics Registry Cleaner 9.2 ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมรีจิสตี้ของ windows ช่วยแก้ปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับส่วนของรีจิสตี้ และทำการลบตัวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อให้ windows ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น นับเป็นอีกนหึ่งโปรแรกมด ีๆ ที่จะช่วย บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของคุรให้ทำงานได้ปกติมากที่สุดครับ

รายละเอียดโปรแกรม Auslogics Registry Cleaner 9.2
ขนาด :
Website :
OS: windows

Download Auslogics Registry Cleaner 9.2