Complete Internet Repair 6.1 ฟรีโปรแกรมซ่อมความผิดพลาดที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

 
 
 

หากคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือ network เช่นอยู่ ๆ ก็ต่อเน็ตไมไ่ด้หรือเข้าไปยัง Network drive ของเครื่องอื่น ๆ ไม่ได้ ซึ่งสาเหตุมันก็มีมาจากหลากหลาย ถ้าคุณเช็คที่ hardware แล้วทุกอย่างปกติก็สรุปปัญหาได้แล้วครับว่ามันเกิดจาก ซอฟท์แวร์แน่นอน แต่ไอ้การจะไปไล่เช็คนั้นมัยากเย็นมาก และวันนี้เราก็มีโปรแรกมสำรหับเช็ค และซ่อมแซมความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอินเตอร์เน็ตและ Network มาฝากกันครับเผื่อใครมีปัญหานี้อยู่จะได้เอาไปใช้ได้

Complete Internet Repair 6.1

Complete Internet Repair 6.1 ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอินเตอร์เน็ตและ Network ของ windows โดยโปรแรกมมีความสามารถในการตรวจสอบ service ต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ละทำการซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ของ ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้อีกครั้ง ช่วยลดขึ้นตอนในการ ค้นหาความผิดปกติดังกล่าวได้ มากเลยครับ ใช้งานง่าย แต่ติดตั้งดปรแรกมและ ค่อย ๆ ทำเครือ่งหมาย ที่หัวข้อต่าง ๆ ไปทีละหัวข้อเรื่อย ๆ แล้วลองเทสเชื่อมต่อดูเท่านั้นเอง

รายละเอียดโปรแกรม Complete Internet Repair 6.1
ขนาด : 3.04 MB
Website :
OS: windows 7-10

Download Complete Internet Repair 6.1