Wise Registry Cleaner 10.3 ฟรีโปรแรกมบำรุงรักษาทำความสะอาด รีจิสตี้ ให้เครื่องกลับมาทำงานได้สมบูรณ์แบบ

 
 
 

Registry (รีจิสตี้) คือส่วนสำคัญที่สุดของ windows เพราะมันเปรียบเสมือนฐานข้อมูล ที่จะทำให้ windows สามารถ ติดต่อกับโปรแกรม หรือ Hardware 9่าง ๆ ได้ ถ้า รีจิสตี้ทำงานผิดพลาด โปรแกรมหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ก็จะทำงานไม่ได้เลยก็เป็นได้ และ ถ้ารีจิสตี้มีปัญหาเราก็จำเป็นที่จะต้องหาโปรแกรมมาซ่อมกันครับ

Wise Registry Cleaner 10.3

Wise Registry Cleaner 10.3 ฟรีโปรแกรมสำหรับบำรุงรักษาและทำความสะอาดรีจิสตี้ โดยตัวโปรแรกมจะทำการตรวจสอบ และซ่อมแซมรีจิสตี้ที่เกิดความเสียหาย หรือทำการลบรีจิสตี้ที่ไมไ่ดใช้ประโยชน์แล้วช่วยให้ windows ไม่ต้องไปเสียเวลากับ รีจิสตี้ที่ไมไ่ด้ใช้แล้ว ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาทำงานได้ ดีเหมือนเดิม

รายละเอียดโปรแกรม
ขนาด : 3.5 MB
Website:
OS : windows 7-10

Download Wise Registry Cleaner 10.3